Historie

Oprichting
Barokmuziek laten klinken zoals die in de 17e en 18e eeuw heeft geklonken. Dat is wat Helma van den Hoek en Henk Gijzen in 1985 voor ogen stond toen zij – beiden docent van de Streekmuziekschool – in 1985 het Brederode Consort oprichtten. Beschrijvingen in teksten, afbeeldingen op prenten en schilderijen en bewaardgebleven instrumenten uit de barokperiode zelf geven aanwijzingen over hoe de muziek in die tijd geklonken zou kunnen hebben. Kenmerkend voor de authentieke klank is de manier waarop het koor de verschillende ‘affecten’ of gevoelsstemmingen tot uitdrukking brengt. Ze zijn te vergelijken met de verschillende spreekstijlen die in de redenaarskunst worden toegepast. Daarnaast speelt de frisse klank van het orkest, dat gebruik maakt van instrumenten die nauwkeurig zijn nagebouwd van originele exemplaren, een belangrijke rol.

Naam

Het ensemble had oorspronkelijk zijn thuisbasis in Vianen, waar dirigent Henk Gijzen cantororganist was van de Nederlands Hervormde Grote Kerk. Vianen is eeuwenlang de woonplaats geweest van de gravenfamilie Brederode. Met name Hendrik, graaf van Brederode (1531 – 1568), Heer van Vianen, spreekt tot de verbeelding. Hij was een van de edelen die in de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog het gewapend verzet tegen de Spanjaarden op gang brachten. Hij ligt begraven in een monumentaal graf in de Grote Kerk van Vianen. Vanwege de binding met de stad Vianen is bij de oprichting van het ensemble gekozen voor de naam ‘Brederode Consort”. Door toestroom van leden uit Alphen aan den Rijn is het Brederode Consort echter sinds 1990 een Alphens ensemble geworden, als onderdeel van de Streekmuziekschool. Tot en met februari 2016 was Henk Gijzen dirigent van het Brederode Consort. Sinds maart 2016 is het Brederode Consort weer een zelfstandige vereniging

Comments are closed.